İnşaat Yüksek Mühendisi
Prof.Dr.Zeki AY
MaviDomes Geodezik Kubbe Sistemler firması kuruluş çalışmaları devam etmektedir. 

Kubbe sistemlerin diğer uzamsal yapı sistemlerine göre yapılara gelen yüklere karşı özellikle ağırlık yüklerime karşı en dayanım açısından en uygun geometriye sahip olması, mikro iklim bakımından hem yüksek bir konfor, hem de yüksek bir ekonomi sağlaması nedeni  nedeni ile kış bahçeleri, seralar, hayvan barınağı, her türlü etkinlik mekanı ve konutlar, çocuklar için tırmanma ve yap boz oyun aracı vb. çok farklı kullanım amaçlar için yaygın olarak kullanılan yapı sistemleridir. Geodezik Kubbe Sistemleri ise,  diğer kubbe sistemlere göre prefabrikasyona uygunluk ve montaj kolaylığı yönüyle en çok tercih edilen kubbe sistemidir.  Özellikle son yıllarda,  insanlar daha çok doğa ile bütünleşik bir yaşam istemektedir. Bu nedenle, iş koşulları, eğitim vb. nedenlerle zorunlu olarak şehirde yaşamak zorunda kalan insanlar, imkanları ölçüsünde doğa ile bütünleşik yaşam için başat büyük kentlerden olmak kentlerde kırsala doğru bir hareket oluşturmaktadır. Şehirlerin Dış larında hobi bahçeleri oluşturulmaktadır. İmkanları müsait olan Karavan , kır evi, yazlık gibi  çözüm önerleri bulurken, bazılarıda hafta sonlarını  doğada geçirebilmek için ülkemizde henüz yaygınlaşmayan genelde hafta sonunu geçirmek üzere doğal yaşam köyleri kurulmaktadır. Toplumun büyük çoğunluğu maddi yetersizlik nedeni ile arzulamasına rağmen doğada sevdikleri ile baş başa zaman geçirmekten ekonomik nedenlerden dolayı mahrum kalmaktadır. Özellikle günümüzde yaşanmakta olan Pandemi  sürecinde bu durum daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır.  Hiç şüphesiz tüm insanların zaman zaman doğa ile bütünleşik yaşaması bir haktır. Bu açıdan bakarak, MaviDomes Geodezik Kubbe Sistemler firması her ailenin satın alabileceği ve yukarıda  da belirttiğimiz kullanım amaçları duğrultusunda kullanabvilecği, özellikle,DEPREM SONRASI barınma için kolay kurulan taşınabilir kubbe sitemler üretip  halkımızın hizmetine sunmak amacı ile çalışmaktadır.

 
MaviDome Tasarım
Geodezik Kubbe Sistemler
MaviDome İmalat
bbbbbbbbbbb
MaviDome Montaj
ccccccccccccccccccc
Web Adres
www.zekiay.com.tr
Telefon
+90 532 614 79 29
E-Posta
zekiay@zekiay.com.tr
Adres
Bahçelievler Mah., Süleyman Sinop Cad. No:165, Yakaören/ISPARTA