Nulla varius convallis augue id laoreet. Maecenas eu pharetra diam, sit amet egestas risus. Vivamus ac augue ac elit semper sagittis a a ex. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris a facilisis velit. Nulla pharetra tellus a imperdiet vulputate. Nunc id dolor sit amet quam condimentum mattis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
MAKALELER

a- SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

Deniz Bayraktar, Zeki Ay, Ilyas Devran Çelik, Experimental and Numerical Study On Moment - Rotation Relations of Welded End-Plate Tubular Connections, Journal of   Constructional Steel Research ,Volume 126, Pages 63-7, November 2016.

Sofiyev AH, Ay Z, Najafov AM, Mammadov Z, Schnack E, Non-Linear Stability of Conical Shell Structures Including a Functionally Graded Core, Acta Physica Polonica A, 125, 192-194, 2014.

Gülhan İNCE, Zeki AY, Çetin YILMAZ. Dışmerkez Ters V Çaprazlı Çerçevelerin Burulmalı Davranışları. Teknik Dergi, Cilt 24, Sayı 2, sayfa 6333-6350, Nisan 2013.

Tarkan Görgülü, Yavuz Selim Tama, Salih Yavuz, Hasan Kaplan, Zeki Ay, "Strengthenıng of Reinforced Concrete Structures with External Steel Shear Walls", Journal of Constructional Steel Research (2012), Volume 70, Pages 226-235, March 2012.

Zeki AY, İlyas Devran Çelik, "Dışmerkez Çelik Çapraz Perde Bir Sistemde Bağ Kiriş Boyunun 2007 Türk Deprem Yönetmeliği Açısından İncelenmesi" Teknik Dergi, Cilt 23, Sayı 1, sayfa 5827-5843, Ocak 2012.

Korkmaz A, Ay Z.,Sarı A., Çelik İ.D. "Probabilistic Seismic Risk Assessment of Hall Buildings in Turkey" The Structural Design of Tall and Special Buildings, 10.1002/tal.694, 2011.

AY, Z. Comparison Of Improved Nonlinear Static Procedures For Spatial Steel Trusses Supported On Steel Columns, Scientific Research And Essays Vol. 5(14), Pp. 1861-1871, 18 July, 2010.

Korkmaz KA, AY  Z., Keskin SN, Ceditoglu D, Investigation of Traffic Induced Vibrations on Masonry Buildings in Turkey and Countermeasures, Journal of Vibration Control (DOI: 10.1177/1077546309346240), 2010.

Abdullah H. SOFİYEV, Zeki AY, Ali SOFUYEV, “The Dynamic Buckling of An Orthotropic Cylindrical Thin Shell Under Torsion Varying As A Power Function of Time”, Acta Mechanica Solida Sinica, Volume 16, No:1, Republic of China,  January-2003.

b- Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleleri

Deniz BAYRAKTAR, Zeki AY Çelik Boru Kesitli Kiriş-Kolon Birleşimlerinde Başlık Levhasının Şekil Değiştirmeye Etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(2): 133-143 (2016).

BAYRAKTAR, D., ÇELİK, İ., D., SİVRİ, M., FENKLİ, M., AY, Z., “Eğilme Etkisi Altında Çelik Boru kesitli Kiriş-Kolon Birleşimlerinde Başlık Levhasının Rijitliğe Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Isparta, 2016.

SİVRİ, M., ÇELİK, İ., D., FENKLİ, M., KIMILLI, N., A., AY, Z., “Çelik Çaprazla Güçlendirilmiş Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Doğrusal Olmayan Davranışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Isparta, 2015.

KIMILLI, N., A., FENKLİ, M., ÇELİK, İ., D., SİVRİ, M., AY, Z., “Eğilme Etkisi Altındaki Kutu Kesitli Kiriş-Kolon Birleşiminde Modelleme Tekniklerinin Birleşim Davranışı Üzerine Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Isparta, 2015.

FENKLİ, M., KIMILLI N., A., ÇELİK, İ., D., SİVRİ, M., AY, Z., “Kutu Kesitli Kiriş-Kolon Birleşiminde Mesh Kalitesinin Şekil Değiştirmeye Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Isparta, 2015.

FENKLİ, M., KIMILLI N., A., ÇELİK, İ., D., SİVRİ, M., AY, Z., “Diaphragm Effect of Steel Space Roof Systems in Hall Structures”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, Isparta, 2015.

K. Armağan KORKMAZ, Zeki AY, A. Işıl ÇARHOĞLU, Devran ÇELİK, Ayhan NUHOĞLU, Planda Düzensizlikleri Olan Çelik Yapıların Güçlendirilme Tiplerinin Değerlendirilmesi, GÜFBED/GUSTIJ 3 (2): 29-39, 2013.

Zeki AY, A. Işıl ÇARHOĞLU, K. Armağan KORKMAZ,  Ayhan NUHOĞLU, A. Vefa ORHON Yığma Yapıların Yapısal Davranışının İncelenmesi, Ordu Üniversitesi Bilim Teknik Dergisi, Cilt:2,Sayı:2,41-53, 2012.

Ceditoğlu D., Ay Z., Keskin N., Çelik D., ”Yapı Zemin Etkileşimde Modelleme Teknikleri” Yapı Dünyası., Ankara, Şubat, Sayı 167, 2010.

Zeki AY, İlyas Devran ÇELİK, Nurettin Alpay KIMILLI, “Çaprazlı Çelik Çerçevelerin Sismik Performansı Üzerine Bazı Değerlendirmeler. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,26(1): 7-17,2010.

Ay Z., Özgür Z., Çelik D., “Çelik Kolonlar Üzerine Oturan Kafes Sistemlerin Sismik Performansı” Yapı Dünyası, Ankara, Haziran , Sayı 159, 2009.

Korkmaz A., Ay Z., Çimen Ö., Keskin N., Çelik D., Bayrak Ç., “Dolgu Duvarlı Betonarme Yapıların Deprem Davranışında Bağ Kirişlerinin Yapı Performansına Etkisinin İncelenmesi” Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2009.


Ömür Ç., Korkmaz A., Keskin N.S., Ay Z., Çarhoğlu I.A., “Farklı Zeminlerdeki Kazıkların Deprem Davranışının İncelenmesi” Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Sayfa 223–236, 2009.

Korkmaz A., Ay Z. , “Hal Yapıların Deprem Davranışlarının Performansa Bağlı Analizlerle Belirlenmesi” Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Sayfa 44–49, Ocak 2008.

Ceditoğlu D., Ay Z., Keskin N., Çelik D., “Karayolu Araçlarının Neden Olduğu Titreşimler” Yapı Dünyası., Ankara, Sayı 151, Ekim 2008.

Ay Z., Çelik D., Çarhoğlu I., “ Yapılarda Güvenlik İncelemeleri” Yapı Dünyası, Ankara, Ağustos, Sayı 149, 2008.

Korkmaz A., Ay Z., Uysal Ö., “Çelik Yapıların Güçlendirilmesinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 216 – 226, 2008.

Korkmaz A., Ay Z., Çelik D., “Merkezi ve Dışmerkezi Çaprazlarla Güçlendirilen Çelik Binaların Doğrusal Olmayan Davranış”, Teknoloji, Cilt 11(2), Syf.105-120, Zonguldak, 2008.

Korkmaz A., Ay Z., Çelik D., “Merkezi Çaprazlı Çelik Yapıların Deprem Davranışlarının İncelenmesi”, Sigma Cilt 26, Sayı 1, Syf. 58-68, İstanbul, 2008.

Korkmaz A., Ay Z “Çelik Uzay Çatı Sistemli Hal Yapıların Deprem Davranışlarının İncelenmesi”, Journal of Yaşar University, No 6, Vol 2 , İzmir, 2007. 

Fenkli, M., Ay, Z., Durmuş, G., Çelik Uzay Sistemli Hal Yapılarının Kar Yükleri Altında Davranışı, Yapı Dünyası Dergisi, Ankara, Sayı 141, 2007.

Zeki AY, Gaye ERDEMİR, Çelik Uzay Kafes Çatı Sistemli Yapılarda Temel Periyotların Sistem Geometrisi İle Değişimi. Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 120-121, 2006.

Zeki Ay, M. Afşin Dolunay, Züleyha Özgür. Çok Katlı Çelik Bir Yapıda Taban Kenar Uzunluk Oranlarının Doğal Periyot, Deplasman, Taban Kesme Kuvveti Ve Devirme Momenti Üzerine Etkisi. Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 116-117, 2005.

AY Z., DOLUNAY M.A., Düzensiz Çok Katlı Çelik Yapıların Serbest titreşimleri Üzerine Bir Çalışma, Yapı Dünyası Dergisi- Sayı 101, 2004.

Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, M. Gökhan ÇAKIROĞLU, "Sıvı Gaz Tanklarının Hasarlı Betonarme Ayaklarının Güçlendirilmesi İle İlgili Bir Uygulama Örneği", Yapı Dünyası Dergisi. Sayı 82, Ocak 2003.

Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, M. Afşin DOLUNAY, Mehmet FENKLİ, “Düzlem Çerçeve Sera Konstrüksiyonlarının Analizi İçin Bir Bilgisayar Yazılımı”, Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı 328, Temmuz – Ağustos 2000.

Zeki AY, Ali Şahin ÇÖNE, G. DURMUŞ, Prefabrike Çelik Uzay Kafes Sistemlerde Yapı Geometrisindeki Değişiminin Çelik Malzeme Giderine Etkisi, Yapı Dünyası Dergisi- Sayı 75-76, Haziran-Temmuz, 2002.

Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, Prefabrike Çelik Uzay Kafes Sistemler ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. İnşaat Mühendisleri Odası Türk Mühendislik Haberleri Dergisi 47-2. Sayı:418, 2002.

Zeki AY, Hüseyin CEVRİ, Gülhan DURMUŞ, “ Geometrisi Verilmiş Bir Cam Sera Konstrüksiyonunda Değişik Yükleme Gruplarına Göre Malzeme Giderinin Araştırılması”, Derim, cilt 17, sayı 3- 2000.

c- Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, M. Afşin DOLUNAY, Düzlem Çerçeve Çelik Endüstri Yapıların Analizi İçin Bir Bilgisayar Yazılımı, Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos-2002.

Zeki AY, "Ekonomik Çelik Yapı Tasarımında Temel İlkeler". TMMOB Antalya İnş. Müh. Odası Dergisi Ekim- 1998.
BİLDİRİLER

a- Uluslararası kongre, sempozyum, panel, kurs (workshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak programda yer alan :

Tama, Yavuz Selim; Kaplan, Hasan; Görgülü, Tarkan; Ay, Zeki Repairing and Seismic Strengthening of Damaged Reinforced Concrete Structures with External Steel Shear Walls  BCCCE - International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, 2016.

Chkikvadze K., Ay Z., Tsiskreli Ts., Chlaidze N., “The influence of recommended seismic coefficient components on the value of save factor in slope stability analysis” Tibilisi-Georgia, 2008.

Avey S.A, Avcar M., Memmedov Z., AY Z. Özyiğit P. “The vibration of freely suporrted FG Shell structures” Tibilisi-Georgia, 2008.

Rekvava P., Mdivani K., Ay Z., “Finite Element Nonlinear Analysis Of Panel Buildins under Seismic Action”SSCR, Tbilisi-Georgia, 2008.

Korkmaz A., Ay Z., Çelik D., “Investigation of Inelastic Behaviour Concentric and Eccentric Braced Steel Building Type Structures”, Eurosteel, Graz, Austria, September 2008.

Durmuş G., Yılmaz Z., Fenkli M., Ay Z., Altay.G. “.Elastik Olmayan Burulmalı Davranışın Çok Katlı Dışmerkez Çaprazlı Çelik Bir Yapının Yanal Yük Taşıma Kapasitesi Üzerine Etkisi”. AESE., Isparta- Antalya 2007.


Tekeli H., Demir F., Korkmaz A., Gençoğlu M., Ay Z., “ Büyük Açıklıklı ve Az Katlı Yapıların Performanslarının Değerlendirilmesi” AESE, Isparta- Antalya 2007.

Avey A., Pirmemmedov I., Ay Z., Zerrin Z., Avcar M.,” The Stability of Cylindirical Shells of Variable Thickness Subject to a Dynamic Lateraal Pressure” AESE, Isparta- Antalya 2007.

Chkhikvadze K., Ay Z., Durmuş G., Chlidze N., Kuparadze L., Qadjaia L., “ Model of Nonlinear Behavior of Buildings Under seismic Action Taking İnto Account Non-intertial Loads” AESE, Isparta- Antalya 2007.

Durmuş G, Tekeli H., Korkmaz A., Ay Z., .”FEM Investigation of Beam Column Connections of Moment Resisting Steel Structures Strengthened by Rib Plate Members” AESE, Isparta- Antalya 2007.

Erdemir G., Ay Z., “ Depreme Dayanıklı Çelik Yapıların Birleşim Tasarımında Gelişmeler” Ace06-472, İstanbul, 2006.

Dikmen B., Ay Z., “ Çelik Uzay Çatı Sistemli Hal Yapıların Deprem Davranışı” Ace06-486, İstanbul, 2006.

C. Balkaya Z. Ay, G. Durmuş ‘’Düzensiz Çelik Yapıların Sismik Performansı’’ , Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, 2004.

Mehmet FENKLİ, Zeki AY, "Tek Hatlı Çelik Kubbelerin Deprem Davranışı : Schwedler ve Zeiss-Dywidag Kubbeler, Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, 2004.

Z. Ay, G. Durmuş, Z. Özgür. Türkiye de Prefabrike Çelik Uzay Kafes Sistem Uygulamaları: Gelişmeler ve Sorunlar. Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, İstanbul, 2004.

A, H, SOFİYEV , Zeki AY, Fahri BİRİNCİ, "The Stability of An Orthotropic Conical Shell With Variable Elasticity Moduli Under An Impulsive Load", 2nd. FAE International Symposium, TRNC, 2002.

A, H, SOFİYEV , Zeki AY, Ali SOFUYEV, "The Buckling of An Orthotropic Composite Cylindrical Thin Shell Under Time Dependent Torsion", 2nd. FAE International Symposium, TRNC, 2002.

Zeki AY, Gülhan DURMUŞ, "Yapıların Geometrik Nonlineer Analizinde İleri Çözüm Prosedürleri", ECAS2002 International Symposium, METU, 2002.

b- Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan:

Çelik, İ., D., Sivri, M., Fenkli, M., Kök, E., Ay, Z., “Eğilme Etkisi Altındaki Kirişte Kullanılan Berkitme Levhasının Davranışa Etkisi”, 6. Çelik Yapılar Sempozyumu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir ve İMO İstanbul, Eskişehir, Aralık 2015.

Çelik, İ., D., Kımıllı, N., A., Ay, Z., Altay, G., Sivri, M., Kutu Kesitli Kiriş-Kolon Birleşimlerinde Başlık Levhası Boyutlarının Dönme Kapasitesi Üzerine Etkisi, 5. Çelik Yapılar Sempozyumu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul, Kasım 2013.

Z. Ay, İ.D. Çelik, B. Başaran, M. Sivri "Kutu Kesitli Kolon-Kirişlerin Kaynaklı Birleşiminin Moment Etkisi Altında İncelenmesi", 2.Tdmsk, Hatay, 2013.

Zeki AY, İlyas Devran Çelik, Gaye Erdemir: "Moment Aktaran Üç Katlı Çelik Uzay Bir Çerçevenin Yanal Yük Kapasitesi Üzerine Burulmanın Etkisi", İnşaat Mühendisliğinde 100.Yıl Teknik Kongresi, YTU, İstanbul, 2012.

İlyas Devran Çelik, Zeki Ay, Boğaçhan Başaran: "NPI Kiriş ve Kiriş-Kolonların Mevcut Dönme Kapasitesi" İnşaat Mühendisliğinde 100.Yıl Teknik Kongresi, YTU, İstanbul, 2012

Korkmaz A., Ay Z., Uysal Ö., Erdemir G., ‘‘ Çelik Yapıların Deprem Dayanımının Artırılması’’,15.Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, S.DÜ, Isparta, Kasım 2007.

Başçetinçelik A., Cevri H., Ay Z., Ersoy E., Özer M., Karaca C., Cam Seralarda Yükler ve Geliştirme Çalışması, Tarım Makinaları Sempozyumu ve Sergisi, Tmmob Makina Mühendisleri Odası, Mersin, 23-24 Kasım 2001.

ZEKİ AY BİRİNCİ F., DEMİR Ö., " Uzamsal Çelik Uzay Yapıların Serbest Titreşimleri" Dördüncü Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 1997.

ZEKİ AY, Nilay Keskin , "Zemin Cinsinin Yapı Deprem Kuvvetlerine Etkisi" İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı 5. Sempozyumu İTÜ - 1996.

Ömer DEMİR, Zeki AY, “Değişken Topoloji Düzlem Kafeslerin Tasarımında Algoritmik Yeni Bir Yaklaşım” , Isparta Mühendislik Fakültesi 6. Mühendislik Haftası Isparta – 1990.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Lisans:  Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi-1983
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE/Yapı-1988
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi FBE/Yapı-1994

ÇALIŞTIĞI KURUM

Süleyman Demirel Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü(1984-2020)

ATAMALAR

Yardımcı Doçent ataması-1994
2012’de Doçent ataması-2012
2018’de Profesör ataması-2018

DERS NOTLARI

1-Çelik Yapılar(Türk Çelik Yönetmeliği 2016’ya göre hazırlanmış)
2-Çelik Uzay Sistemler
3-Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

İLGİ ALANLARI

Çelik Yapılar, Ahşap Yapılar, Deprem Mühendisliği, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı, Yapılarda Sürdürülebilirlik

ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

a- Lisans Düzeyinde verdiği dersler

Çelik yapılar, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Çelik yapılarda Özel Konular, Çelik uzay sistemler, Yapı Statiği I, Yapı Statiği II, Sayısal Çözümleme

b- Yüksek Lisans/Doktora düzeyinde verdiği dersler

Sonlu Elemanlar Yöntemi, İleri Yapı Dinamiği, Çelik Yapılarda Taşıma Gücü, Çelik Uzay Sistemler, Çelik Yapılarda Kompozit Elemanlar, Bilgisayar Destekli Çelik Yapı Tasarımı, İleri Yapı Statiği, Elastik Stabilite Teorisi, ​Sürdürülebilir Çelik Yapılar, Kompozit Elemanların Tasarımı,​ Matris Metodları.

SONUÇLANDIRILMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ

a-Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

“Development of Theoretical Principles of Earthquake Engineering on the basis of EC8”Project No 001/2010-Tbilisi Georgia.

b- Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü

Proje No: 1452–D-06 ‘‘Mevcut yapıların güçlendirilmesinde dış çelik konstrüksiyon perde uygulaması’’–SDÜ BAP Projesi.

Proje No: 1430-M-06 Çelik Uzay Çerçevelerin Doğrusal Olmayan Deprem Davranışlarının Analitik ve Deneysel İncelenmesi.

Proje No: 1512-D-07 ‘‘Çaprazlı çelik yapıların İnelastik burulmalı davranışının deneysel olarak incelenmesi’’ –SDÜ BAP Projesi.

Proje No 1476-YL-07 ‘‘Merkezi ve dış merkez güçlendirilmiş çelik uzay sistemlerin sismik performansı’’–SDÜ BAP Projesi

Proje No 3004-YL-11 “Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Berkitilmiş Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri için Süneklik Detaylarının İncelenmesi–SDÜ BAP Projesi.

Proje No: 3000-D-11 “Kutu Kesitli Kiriş-Kolon Birleşimlerinin Süneklilik Detaylarının Belirlenmesi” –SDÜ BAP Projesi.

Proje No: 3005-D-11 “Kutu Kiriş Boru Kolon Kurt Ağzı Birleşimlerinin Yapısal Davranışlarının Belirlenmesi” –SDÜ BAP Projesi.

Proje No:  3003-YL-11 ”Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Berkitmesiz Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri İçin Süneklilik Detaylarının İncelenmesi” –SDÜ BAP Projesi.

TÜBİTAK, ‘’Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri İçin Süneklik Detaylarının Belirlenmesi" Proje No 111m125, 2013.

c- Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

TÜBİTAK, TOGTAG-TARP 2060: Farklı Taleplere Uygun Cam Sera Konstrüksiyonu Geliştirilme Projesi. 2000.

TÜBİTAK, TİDEB 99009: Alüminyum Cam sera Konstrüksiyonu İklim Kontrol Sistemleri ve Otomasyonu Projesi(TÜBİTAK Teknoloji (mansiyon) Ödülü Almıştır. 2000.

MESLEKİ UYGULAMALAR

Uygulama Projeleri, Güvenlik incelemeleri ve Güçlendirme Projeleri,  Proje  İncelemeleri,  Yapısal İncelemeler.
TEZ YÖNETİMİ

a- Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tez Çalışmaları (I. Danışman Olarak)

Bayraktar, D., "Eğilme Etkisi Altında Çelik Boru Kiriş ve Kolonun Kaynaklı Kurt Ağzı Birleşiminde Dönme Kapasitesinin İncelenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, Ekim, 2015.

Fincanoğlu, A., "Eğilme Etkisi Altında C Tipi Başlık Levhalı Kutu Kesitli Birleşimlerin Dönme Kapasitelerinin İncelenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, Aralık, 2015.

Kımıllı N.,A., "Kutu kiriş-boru kolon kurt  ağzı birleşimlerinin yapısal davranışlarının belirlenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, Şubat, 2014.

​Çelik, İ., D., "Kutu Kesitli Kiriş Kolon Birleşimlerinin Süneklik Detaylarının Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, Eylül, 2013.

b- Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tez Çalışmaları (II. Danışman Olarak)

İnce Durmuş, G., “ Çaprazlı Çelik Yapıların İnelastik Burulmalı Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, (2. Danışmanlık), 2008.

Görgülü T., “ Çaprazlı Mevcut Yapıların Güçlendirilmesinde Dış Çelik Konstrüksiyon Perde Uygulaması” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, (2. Danışmanlık), 2008.

c- Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tez Çalışmaları (I. Danışman olarak)

ÇARHOĞLU E., İ., ‘’Az katlı yapılarda yapı sistemlerinin güvenlik ve maliyetleri açısından karşılaştırılması’’ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Temmuz, 2019.

Şahin O., ‘’ Yapılar üzerindeki kalıntı deplasman talebinin depremle olan ilişkisi’’ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta,  Haziran, 2018.

Mahmud E., ‘’Çelik Yapılarda Çağdaş Prefabrike Yapı Sistemleri’’ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Mart, 2017.

Kök, E., "Kutu kesitli birleşimlerde ek kaynaklı başlık levhasının moment kapasitesine etkisi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Ocak, 2015.

Başaran. B., "Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Berkitmesiz Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri için Süneklik Detaylarının İncelenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Mayıs, 2013.

Zehir A., “Kutu Kesitli Kiriş-Kolonların Berkitilmiş Alın Levhalı Kaynaklı Moment Aktaran Birleşimleri için Süneklik Detaylarının İncelenmesi’’ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Ekim, 2012.

Dikiciaşık, Y., ‘’Uzak ve Yakın Bölge Depremleri Altında Düzensiz Yığma Bir Bina Davranışının İncelenmesi’’ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Temmuz, 2011.

Çelik, D., “Merkezi ve Dışmerkezi Güçlendirilmiş Çelik Uzay Çerçevelerin Sismik Performansı.” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Ocak, 2008.

Erdemir G. “ Moment Aktaran Üç Katlı Çelik Uzay Çerçevenin Elastik Olmayan Burulmalı Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi ” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Nisan, 2007.

DİKMEN N., B., ‘’Çelik Uzay Çatı Sistemli Hal Yapıların Deprem Davranışı’’ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Ocak, 2006.

ÖZGÜR Z., ‘’Prefabrike Çelik Uzay Kafes Çatı Sistemli Büyük Açıklıklı Yapıların Sismik Performansı’’ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Ocak, 2006.

İnce Durmuş, G., ‘’Çelik Çerçeve Yapıların Doğrusal Olmayan Deprem Davranışı’’ Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Ağustos, 2003.

Çöne A.,Ş., "Prefabrike Düzlem Çelik Uzay Sistemlerde Yapı Geometrisindeki Değişiminin Malzeme Giderine Etkisi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Eylül, 2001.

Dolunay, M.,A., "Çok Katlı Çelik Yapıların Deprem Etkisi Altında Dinamik Davranışı" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Ağustos, 2001.

Sezgin, M., "Diatomitin Hafif Yapı Eldesinde Değerlendirilebilirliği" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Mart, 1998.

Derdiman, K.,M., "Yapıların Geometrik Nonlineer Analizi için Yeni Bir Algoritmik Yaklaşım" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Ocak, 1998.

Alay, C., "Çerçeve Sistem Çelik Endüstri Yapılarında Yapı Geometrisindeki Değişimin Malzeme Tüketimine Etkileri "  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, Mart, 1996.
Ders Notları
Prof.Dr.İnş.Yük.Müh. Zeki AY
Structural Engineer/Steel Structures Specialist