İnşaat Yüksek Mühendisi
Prof.Dr.Zeki AY
MaviDome Geodezik Kubbeler

Geodezik Kubbeler uzamsal yapılardır. Uzamsal yapılar, bir mekanı örten, düğüm noktalarında veya uzunlukları boyunca yüklere maruz kalan, mafsallı(Moment aktarmaz) veya rijit(Moment aktarır) düğüm noktalı lineer elemanlardan oluşan sistemlerdir. "Geodesic" terimi iki Yunanca kelimeden meydana gelir. 'Geo', dünyayı, özellikle de küresel şeklini ifade eder. 'Desic' ölçümle ilgilidir. "Geodesic" in gerçek anlamı "dünyayı ölçmek" tir.

Geodezik Kubbeler, kubbe sistemlerin küresel formda olabilmeleri için altıgen elemanlar arasına beşgen elemanların katılmasıyla elde edilirler. Geodezik Kubbeler, yapı kendi ağırlığı, kaplama ve kar yükü gibi yerçekimi yükleri, rüzgar yükleri, deprem yükleri vb. her türlü yükler altında diğer yapı sistemlerine göre oldukça güvenli yapılardır. Prefabrikasyona uygunluğu ve montaj kolaylığı nedeni ile,  diğer kubbe sistemlere göre daha çok tercih edilen Geodezik Kubbeler,  teknik gereklilikler  ve müşteri isteklerine bağlı olarak, genellikle çelik, alüminyum, ahşap, fiberglas ve plastik olmak üzere farklı konstrüksiyon malzemeleri  ve düğüm sistemleri kullanılarak imal edilmektedir. 
 
Geodezik kubbeler yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı şüphesiz her eve lazım yapı sistemleridir. MaviDome, yaşanmakta olan pandemi ortamı ile birlikte değişen yaşam koşullarında,  halkımızın ihtiyaçlarını da göz önüne alarak   geliştirdiği geodezik  kubbe sistemleri, en ekonomik koşullarda halkımızın hizmetine sunmaktadır. Geodezik kubbe sistemlerde en yakın uzmanınız MaviDome, kış bahçesi, deprem çadırı, hobi serası vb. çok amaçlı kullanım imkanları olan, taşıması ve kurulumu kolay, ekonomik geodezik kubbe sistemleri ile size özel doğal yaşam alanları kurar. Çelik, alüminyum, ahşap ve plastik konstrüksiyon malzemeleri kullanılarak imal edilen Geodezik Kubbe maliyeti, kubbe boyutları ve kullanılan malzemelere göre değişmektedir.